JÄLESTÄÄ TRACING
____________________

Antti Tenetz

Ongoing artistic research exploring realm of hybrid territory in between human and non humanMiten eläinten läsnäolo ja vaikutus näkyy jälkien, liikkeen ja toiminnan kautta muuntuneena ympäristönä.  Mikä on eläimen ja ihmisen suhde toisiinsa sekä maisemaan.

  • Muorravaarakka, Paikallinen kelo,ohjelmoitu led valo. Perustuu kalatutkimus dataan 2007-2014 Lukes
  • Suden jälki, 2015 laser-etsattu koivuvaneri
  • Taimen, laser-etsattu koivuvaneri
  • Muorravaarakkajoki, ilmakuva, laser-etsattu vaneri
  • Luttojoen penkka,laser-etsattu vaneri
  • Susi, Kuhmo,laser-etsattu vaneri
  • Suden muotokuva, Kuhmo,lasermerkattu , ohjelmoidut led-valot, perustuu uros suden 3 kuukauden gps-seuranta rettiin 2011, Lukes/ Ilkka Kojola

UUTISET


PAIKAT

Checkpoint Leonardo exhibition

Oulu Art Museum, Oulu, January 23th

MITÄ


Miten eläinten läsnäolo ja vaikutus näkyy jälkien, liikkeen ja toiminnan kautta muuntuneena ympäristönä.  Mikä on eläimen ja ihmisen suhde toisiinsa sekä maisemaan?

 Eläin luonnossa omassa ympäristössään on liikkuva voima jonka vaikutus ulottuu laajalle. Sudet liikkuvat laajoilla alueilla vaikuttaen ympäristöönsä. Taimenten dna-vaihtelee saman joen eri sivuvesien välillä. Me ihmiset olemme sidottuja omaan aikaperspektiiviin, kun  luonnossa ja maisemalla on monitaisoisempi ja laajempi muisti.

Taimen nousee kotijokeensa naapurista Venäjältä Luttojokea pitkin taistellen tiensä matalien koskien läpi karuille yläjuoksun virroille. Lähes elottoman tuntuinen joki kannattaa näitä ihmeitä, jääkauden veistämiä tähän jokeen erikoistuneita yksilöitä. Kelorungot joista joen profiili on veistetty, ovat nostaneet vetensä samasta maasta ja ovat osa suurta pohjoista elämänvirtaa. Puu on elänyt ajan; taimenten vuotuisen tulon kudulle ja menon  alas järville, rajojen siirtymisen, saamelaisten vuotuisen kierron poroilla tuntureilta outa maille, kultamiesten ja helmenpyytäjien sekä sotilaiden tulon ja menon, pakkastalvet, Espanjan taudin, energiajuomat ja ohi kiirehtivät gore-texiin pukeutuneet turistit. Sukupolvikin on vain sivuhuomio, muutama sentti sen rungossa. Taimen nousee odottamaan lähes paljaan tunturin ja metsämaan laakson rajaan kirkkaita öitä ja revontulia, veden jäähtymistä, kutuaikaa. Tähän pieneen jokeen metsäisessä laaksossa on kehittynyt jääkauden jälkeen yli tuhannen sukupolven aikana siihen sopeutunut taimenkanta, jonka perimässä on osa maisemaa ja ympäristöä mukanaan. Tämä osa tekee siitä tunnistettavan juuri tähän vesistöön, sivujokeen ja ympäristöön.

Me ihmiset olemme vain osa tämän vedenjakajan puolta, metsää, joen mutkaa, liikettä ja kohinaa. Tuolla rajaseudulla liikkuu susi laumoineen ja Muorravaarakkajoessa ui taimen. Jatkumo ja limittäisyydet tukevat sekä kehittävät toisiaan. Maailma veistää meitä ja meidän liike maailmaa. Susi muokkaa ympäristöään. Eläin ei ole silmän tai objektiivin maisemasta rajaama ja tarkentama alue objekti, kuva. Se ei ole yksittäinen leikkaus ajasta ja paikasta materiassa vaan voimakenttä joka muokkaa liikkeellään ja osana joukkoa,lauman yhteistyöllä ympäristöään. Tällaiset monesta lähteestä kootut uudet muotokuvat pyrkivät rikkomaan staattisen potretit rajat ja sijoittumaan ihmisen aikaperspektiiviä laajemmalle alueelle kokonaisvaltaisempaan maisemaan. Susi juoksee ojan pohjalla jättäen jälkiä pakenevien hirvien jälkien päälle. Satelliitti mittaa suden liikkeet näin yksittäisestä jäljestä tai jäkijonosta tulee reittien verkosto. Susi piirtyy kolmen kuukauden aikana osana laumaansa säännölliseksi muodoksi pesän, saalisreittien ja haaskojen välillä. Kolmetuhatta pistettä luo kuvan maisemaa muokkaavasti voimasta, joka välttelee ihmisten jälkiä, teitä ja järviä. Aikanaan liekki ja voima sammuu ja toinen susi astuu reviiriä ja reittiä omalla tyylillään. Jäljelle jää digitaalinen varjo ja tulevat sukupolvet.

Uusien teknologioiden kuten erikoiskameroiden, gps-paikannuksen ja drone-kopterin avulla voidaan luoda uutta estetiikkaa, tapaa luoda taiteellista ja tieteelllistä  ilmaisua, joka rikkoo ja laajentaa vallitsevaa näkemystä luonnosta ja ajasta. Jäljittämisen ja katsomisen sekä olemassaolon rituaalit avautuvat toiminnan, teknologian ja rajaamisen kautta. Satellittiipaikannus sijoittaa kohteen, eläimen maisemaan suhteessa aikaan pisteenä, liikkuvana viivana, ryppäänä, verkkona maisemassa. Yksilöiden kansoittama maailma näyttäytyy toisiaan  peittävien ja risteävien kenttien verkkona, kokonaisuutena, jonka yksittäiset elementit luovat.  Uros-susi ja taimenten nousu piirtyy laserin avulla puun ja akryylin pintaan. Ledvalojen joen läpi taimenten pulssi puskee ylävirtaan. Uusi kohtaa ikiaikaisen.

Eläimiä ja ympäristöjä on kuvattu autenttisissa oloissa 2007-2014 Pohjois- Pohjanmaan ja Lapin alueella, Kuhmon raja-alueella ja Urho Kekkosen kansallispuiston alueella. Kuhmossa susia on seurattu ja kuvattu vuodesta 2011 alkaen. Muorravaarakan taimenia ja Luton raakkua on kuvattu yhteistyössä Luke:n kalatutkijoiden kanssa tutkimusretkillä vuodesta 2007 lähtien ja ne ovat olleet Venetsian Biennaalissa 2013. Nyt ne ovat ensimmäistä kertaa Oulussa.

JÄLESTÄÄ TRACING on tuotettu TAIKEn työskentelyapurahan ja Oulun Kaupungin tuella

TAITEILIJA


Taitelijan sana

Tämä vallankumouksellinen muutos, jossa elämme teknologioiden kanssa ja niiden sisällä muokkaa jo nyt tapaamme havainnoida ja tuottaa kokemuksia, tietoa, digitaalista, teknologista ja biologista materiaalia ympäristöstämme. Tämä aika avaa taiteilijoille ennennäkemättömän paletin omalle ilmaisulle. Miten todellisuutta, kokemuksesta kumpuavaa tulkintaa rakennetaan omasta perspektiivistä. Kieli ja visuaalinen kommunikaatio, teknologia, tiede ja taide ovat osa luonnon monimuotoisuutta. Tarvitsemmeko me ekologisesti ja kulttuurisesti moniäänista ja monikielistä vuoropuhelua, joka luo evolutiivista syvää tietoa - kieltä, jota tarvitaan selviytymiseen muuttuvassa maailmassa.

Tenetzin teoksia ja yhteistyöprojekteja on ollut esillä Suomessa sekä kansainvälisesti mm. Venetsian Biennaali 2013, Lumipalloefekti 2011 - 2013, X-Border 2013, ISEA IStanbul 2011, Science Gallery 2009, Pan-Barentz 2009, e-mobil art 2009-2010 ja hän on voittanut kolme kansallista lumiveistoskilpailua.

[ANTTI TENETZ] on kuvataitelija ja kokeellinen dokumentaristi. Tenetzin työt sijoittuvat media- ja biotaiteiden sekä urbaanin taiteen rajapintaan. Töissään hän yhdistelee ja käyttää pelottomasti erilaisia ilmaisumuotoja, medioita, teknologisista alustoista ja materiaaleista elävään luontoon. Painopiste työskentelysssä on monitieteisessä ja -taiteisessa art&science -yhteistyössä. Hän on työskennellyt kansainvälisissä taiteilijaryhmissä kuten Subzero, Suomen biotaiteen seura ja Grafting Parlour sekä yhteistyössä tutkimusyksiköiden kuten MIT, Luke, Arktinen keskus, Thule Instituutti ja Aalto yliopiston kanssa.

Teoksissaan hän on keskittynyt tutkimaan ihmisen ja luonnon välistä suhdetta aiheiden vaihdellessa Siperian karhukulteista eläinten aistijärjestelmän digitaaliseen representointiin. Ilmaisun välineinä hän käyttää usein nykypäivän teknologioita kuten miehittämättömien drone lentolaitteita ja satelliittpaikannusta. Instrumentalisoidun ja robotisoidun teknologisen kulttuurin ja luonnon yhteen kietoutuneesta hybridisestä  todellisuudesta hän nostaa teoksillaan kysymyksiä taiteen ja tieteenväliseen keskusteluun liittyen kokemukseen, luontosuhteeseen, yksityisyyteen, juridiikkaan, maiseman ja luonnonarvoihin, muiden lajien sekä oman elintilamme muokkaamiseen ja kunnioittamiseen sekä selviytymiseen.

www.tenetz.com

Yhteistyössä


Metsähallitus, erikoistutkija, Sakari Kankaanpää

Luonnonvarakeskus, suurpedot, tutkimusprofessori, Ilpo Kojola

Luonnonvarakeskus, kalatutkimus, tutkija, Panu Orell© 2015 All content Photgraphy, Artworks, video, Music,etc. All Rights Reserved by Authors.

Website build by Antti Tenetz.